RODZAJE SZKOLEŃ JĘZYKOWYCH

Tematyka prezentowanych na naszej stronie specjalistycznych szkoleń językowych obejmuje jedynie najpopularniejsze z nich i stanowi wyłącznie część naszej pełnej oferty. Dla grup zamkniętych lub w ramach zajęć indywidualnych jesteśmy w stanie zorganizować wiele innych rodzajów szkoleń, które będą dopasowane ściśle do potrzeb i celów stawianych przez Klienta.

Dla kadry zarządzającej

Kursy przeznaczone dla managerów i biznesmenów, którzy potrzebują udoskonalić ogólną znajomość języka przy równoczesnym poszerzeniu kompetencji związanych z zagadnieniami biznesowymi. Ten rodzaj kursów prowadzony jest zwykle w specjalnie wydzielonych „Executive Centres” o wysokim standardzie i ze wszystkimi udogodnieniami, których mogą oczekiwać osoby z kadry zarządzającej. Zajęcia prowadzone są w kameralnych grupach, co umożliwia dopasowywanie tematyki oraz metodyki zajęć do konkretnych potrzeb i celów uczestników szkolenia. Podczas kursu pojawiają się między innymi następujące zagadnienia: prezentacje, negocjacje, dyskusje, rozmowy telefoniczne, korespondencja biznesowa (listy, e-maile, faksy, raporty), spotkania formalne i nieformalne. Duży nacisk kładziony jest na doskonale nie umiejętności komunikacyjnych, w tym płynności i poprawności wypowiedzi. Międzynarodowy charakter grup pozwala również na zdobycie cennej wiedzy interkulturowej.

Kursy indywidualne

Kursy indywidualne są niejednokrotnie najskuteczniejszą formą szkolenia, ze względu na możliwość pełnego do pasowania programu, tematyki i tempa zajęć do indywidualnych potrzeb kursanta. Są one zawsze poprzedzone szczegółową analizą potrzeb, która pozwala na określenie celów i potrzeb szkolenia oraz na przygotowanie indywidualnego programu szkolenia. Tak, że w trakcie kursu uczestnik szkolenia ma możliwość kształtowania i modyfikowania programu nauczania. Bardzo dobre wyniki daje również połączenie zajęć grupowych (np. dla kadry zarządzającej) z kursem indywidualnym.

Biznesowe

Kurs języka angielskiego dla ludzi pracujących w świecie nowoczesnego biznesu i studentów kierunków takich jak zarządzanie, marketing, reklama itp. prowadzony przez lektorów będących równocześnie specjalistami od języka biznesu. Program kursu, obok doskonalenia języka ogólnego (wymowa, płynność i poprawność wypowiedzi), koncentruje się przede wszystkim na rozbudowie słownictwa biznesowego oraz ćwiczeniu praktycznych umiejętności związanych ze światem biznesu. Podczas kursu są poruszane i praktycznie ćwiczone różnorodne zagadnienia, między innymi: prowadzenie korespondencji (klasycznej i elektronicznej), przygotowywanie raportów, rozmowy telefoniczne, negocjacje, prezentacje, marketing i reklama, uczestnictwo w targach, itp. Dodatkowo uczestnicy kursu doskonalą język spotkań formalnych i nieformalnych z klientami i współpracownikami. Międzynarodowy charakter grup pozwala poszerzyć świadomość interkulturową, która jest niezwykle cenna w kontaktach z partnerami biznesowymi z różnych części świata. W zależności od lokalizacji kursy biznesowe są dostępne jako samodzielne szkolenia lub też w połączeniu z kursami języka ogólnego. .

Prawnicze

Kursy języka prawniczego dostępne są w dwóch podstawowych opcjach: dla doświadczonych prawników, którzy chcą udoskonalić swoje kompetencje językowe, jak też dla studentów prawa i osób rozpoczynających dopiero swoją karierę prawniczą. Szkolenie ma na celu rozbudowę specjalistycznego słownictwa z wybranej dziedziny prawa (prawo cywilne, karne, handlowe, między narodowe, itp.) oraz doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji w języku obcym w sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem. Podczas kursu pojawiają się między innymi następujące zagadnienia: prezentowanie swoich racji, uczestnictwo w dyskusjach i negocjacjach, rozmowy telefoniczne, rozwiązywanie konfliktów, przygotowywanie umów, korespondencja prawna, spotkania formalne i nieformalne. Często elementem kursu są wizyty w instytucjach takich jak sądy czy kancelarie adwokackie, które pozwalają na wymianę doświadczeń i poznanie realiów pracy prawników w danym kraju. .

Medyczne

Kursy te adresowane są zarówno do lekarzy posiadających doświadczenie w praktyce lekarskiej, jak i studentów ostatnich lat medycyny, którzy dopiero rozpoczynają pracę zawodową. Głównym celem kursu jest rozwinięcie umiejętności skutecznej komunikacji w języku obcym zarówno z pacjentem, jak i kadrą medyczną. Podczas kursu poszerzane jest słownictwo obejmujące między innymi następujące tematy: anatomia i fizjologia człowieka, choroby i ich symptomy, diagnostyka, leki, hospitalizacja, dokumentacja medyczna. Istotnym elementem szkolenia są także ćwiczenia praktyczne pozwalające doskonalić umiejętności komunikacyjne, takie jak: przeprowadzanie wywiadu z pacjentem, prezentowanie prac naukowych pod czas seminariów, dyskusje, rozmowy telefoniczne itp.

Dla grup zamkniętych

W ramach grup zamkniętych jesteśmy w stanie zorganizować szkolenie dopasowane ściśle do potrzeb i celów stawianych przez klienta. Tematyka zajęć w grupach zamkniętych obejmuje między innymi następujące zagadnienia: biznes, medycyna, prawo, finanse i bankowość, zarządzanie, marketing, lotnictwo, HR, turystyka i hotelarstwo, technologie informatyczne, przemysł farmaceutyczny, przemysł naftowy, wojskowość, motoryzacja, telekomunikacja, media, dziennikarstwo, ubezpieczenia, logistyka, dyplomacja, zdrowie publiczne i inne.

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!
Infolinia: +48 12 429 40 51E-mail: info@glossa.pl